Obowiązek odczytu wskazania drogomierza przez diagnostę obejmuje „środki transportu przeznaczone do poruszania się po drodze oraz maszyny lub urządzenia do tego przystosowane”.


To oznacza, że po wymianie licznika na stację kontroli pojazdów (SKP) powinien udać się właściciel nie tylko samochodu i motocykla, ale nawet wózka drogowego czy maszyny budowlanej.

Pomijając już zasadność sprawdzenia liczników takich pojazdów (bo kto niby przed sprzedażą cofałby przebieg wózka widłowego?), to diagności na SKP i tak nie mają ani uprawnień, ani kompetencji do badania tego typu pojazdów.

Dlatego resort infrastruktury przygotował projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.), zgodnie z którym tej procedurze będą podlegać wyłącznie pojazdy, które podlegają rejestracji, tj. wskazane w art. 71 ust. 1 tej ustawy. Procedura nie będzie obejmowała pojazdu wolnobieżnego, z wyjątkiem pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej.
Etap legislacyjny
Projekt