Samorządy nie zbudują stacji ładowania na czas. Ministerstwo pomoże, przesuwając terminy.
Ministerstwo Klimatu jest gotowe odłożyć w czasie część wymogów dotyczących tworzenia stacji ładowania, jakie znalazły się w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. „Jeśli zajdzie taka potrzeba, dopuszczamy możliwość zmian niektórych terminów ustawowych dot. planów i samej budowy infrastruktury paliw alternatywnych” – czytamy w odpowiedzi na pytania DGP. Chodzi m.in. o przesunięcie o pół roku terminu, w którym osiągnięta ma zostać minimalna liczba punktów ładowania.
Zgodnie z przepisami samorządy powinny do końca 2020 r. stworzyć ich określoną liczbę. Skala inwestycji zależy od liczby mieszkańców, zarejestrowanych samochodów, a także liczby przypadających pojazdów na 1000 mieszkańców.