Gminy dostaną więcej czasu na przygotowanie punktów ładowania samochodów elektrycznych. Projekt nowelizujący tarczę antykryzysową przesuwa termin, do kiedy samorządy muszą spełnić wymogi związane z elektromobilnością, z 31 grudnia 2020 r. na 31 grudnia 2021 r.
Zmiany w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej dotyczą ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1124). Artykuł 60 tej ustawy określa minimalną liczbę punktów ładowania, które samorządy muszą zainstalować w zależności od liczby mieszkańców, zarejestrowanych samochodów i aut przypadających na mieszkańca.
W przypadku Warszawy jest to co najmniej tysiąc punktów. Gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60 tys. pojazdów i na tysiąc mieszkańców przypada co najmniej 400 samochodów, muszą mieć co najmniej 60 punktów ładowania.
W lipcu ubiegłego roku przesunięto inne wymogi związane z elektromobilnością, którym podlegają samorządy. Dotyczyły one 10-procentowego udziału pojazdów elektrycznych we flotach używanych przez JST.
Ponadto firma, która nie miałaby w swoich zasobach 10 proc. pojazdów elektrycznych lub gazowych, nie mogłaby wykonywać usług dla samorządu. Ponieważ ani one, ani przedsiębiorcy nie byli gotowi, termin przesunięto na początek 2022 r.
Departament innowacji i rozwoju technologii ówczesnego Ministerstwa Energii (zlikwidowane w listopadzie ub.r.) wyjaśniał wówczas, że wynika to z konieczności dostosowania do przepisów dotyczących obowiązku wprowadzenia infrastruktury do ładowania i tankowania pojazdów.