Przypomniał, że spółka wprowadziła, zmniejszyła lub zawiesiła opłaty od najemców powierzchni na dworcach. Podkreślił, że PKP wspomagają zakup sprzętu diagnostycznego.

"Restrykcje wprowadzone w całym kraju spowodowały, że liczba pasażerów znacznie spadła, ale na żadnym odcinku kolejowym nie zostało zlikwidowane połączenie kolejowe" – powiedział Mamiński w niedzielę w TVP Info, przypominając, że 15 marca zostały wstrzymane międzynarodowe przewozy pasażerskie.

Poinformował, że spadek w przewozach regionalnych to ponad 80 proc., a dla spółki Intercity – ponad 90 procent.

Przypomniał że PKP intercity uczestniczy w akcji "Lot do domu", wożąc pasażerów, którzy przylatują do kraju, a spółka Wars przygotowuje dla nich prowiant na drogę.

"Dla naszych najemców na dworcach – polska kolej to jeden z największych zarządców nieruchomości – wprowadziliśmy pakiet osłonowy" – podkreślił Mamiński.

Przypomniał, że spółka zmniejszyła o 80 proc. opłaty tym najemcom, którzy w wyniku rozporządzenia ministra zdrowia musieli zaprzestać działalność, zniosła w całości opłaty marketingowe i eksploatacyjne. Zawiesiła też do końca kwietnia pobieranie opłaty dworcowej od przewoźników kolejowych, później opłata ma być "dostosowana do rzeczywistych zatrzymań pociągów".

Zwrócił uwagę, że spółki z grupy PKP poprzez fundację PKP przeznaczyły 5 mln zł na zakup sprzętu diagnostycznego do badań, a pierwszym ośrodkiem, do którego ten sprzęt ma dotrzeć, jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie. W następnej kolejności spółka ma kupić odczynniki.

Prezes PKP zaznaczył, że Wars przygotowuje obiady dla lekarzy i pielęgniarek Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, a w przyszłym tygodniu w kolejowym ośrodku szkoleniowym we Wrocławiu będą mogli wypoczywać pracownicy jednego z tamtejszych szpitali, którzy ze względów bezpieczeństwa nie wracają do domów.

Dodał, że fundacja grupy PKP pomaga emerytom i rencistom, a przedsiębiorstwo odzieżowe Modus, szyjące mundury dla kolei, wytwarza maski ochronne, których dystrybucją zajmuje się kolej.

Pod koniec marca spółki z grupy PKP wprowadziły systemem ulg i zwolnień z części opłat dla przewoźników pasażerskich i najemców nieruchomości na dworcach i stacjach kolejowych. Zwolnienie z opłat nie obejmuje kosztów mediów, a zwolnienie z czynszu wymaga aneksowania umów najmu lub dzierżawy. Pozostałym najemcom zmniejszono o 80 proc. czynsz, opłaty eksploatacyjne i marketingowe. PKP nie wykluczają częściowego umorzenia zawieszonych należności w przypadku wykazania przez najemcę skutków ograniczenia działalności gospodarczej przyczynami związanymi z epidemią.

PKP PLK zawiesiły obciążanie przewoźników opłatami rezerwacyjnymi z tytułu rezygnacji z całej lub części trasy od 13 marca do odwołania. Ponadto od 14 marca przewoźnicy kolejowi nie są obciążani opłatami za uruchomienie pociągu z innym pojazdem trakcyjnym lub zwiększoną masą brutto niż wynika to z rozkładu jazdy.