W związku z epidemią koronawirusa nastąpił dramatyczny spadek liczby przewozów autokarowych oraz w drogowym transporcie towarów - odpowiednio o ok. 97 i 30 procent wylicza Rafał Jańczuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych (PSPA).

Rafał Jańczuk wskazał na brak zleceń, utratę możliwości regulowania zobowiązań oraz postępujące zwolnienia kierowców. Ratunkiem miałaby być pomoc ze strony państwa. PSPA i Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w skierowanym do prezesa rady ministrów piśmie postulują zapewnienie udzielenia preferencyjnych kredytów obrotowych, a także ulg podatkowych i w zakresie składek do ZUS. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.