Konsultowany właśnie projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury zakłada m.in. zmianę modelu nauki i egzaminowania maszynistów. Dziś ośrodki szkolenia zajmują się jednym i drugim. Po zmianach sprawdzeniem kwalifikacji zajmie się Urząd Transportu Kolejowego.
Kontrowersje wzbudza wysokość opłaty za egzamin, jaką trzeba będzie uiścić na rzecz państwowej instytucji. Dziś za egzamin w celu uzyskania świadectwa maszynisty trzeba zapłacić 290 zł brutto. Projekt przewiduje podwyższenie tej opłaty nawet do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Według obecnie obowiązującej płacy minimalnej maksymalna cena mogłaby wynieść nawet 1300 zł, a biorąc pod uwagę to, że wejście w życie nowych regulacji planowane jest na 2022 r. – jeszcze więcej.
– Dla spółki będzie to dodatkowy wzrost i tak już wysokich kosztów przygotowania zawodowego maszynistów – wskazuje Tadeusz Merchel, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe.
Dlatego PKP PLK postulują ograniczenie wysokości stawki maksymalnej do 20 proc. płacy minimalnej. Przedstawiciele PKP S.A. zwracają z kolei uwagę, że powiązanie maksymalnej stawki za egzamin z wynagrodzeniem minimalnym sprawia, że będzie ona co roku wzrastać. Dlatego proponują wprowadzenie kwoty maksymalnej, tak jak jest w przypadku opłaty za egzamin na prawo jazdy.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach