W połowie września do Sejmu wpłynął rządowy projekt zmian w ustawie o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (UD530). Oznacza to, że zapowiedziany blisko rok temu program „Kolej plus” powoli zaczyna się konkretyzować. I że są szanse na odrodzenie się kolejowych połączeń lokalnych.

Czy będzie tak, jak z PKS-ami, że za planami pójdą konkretne pieniądze dla samorządów? Czy będą one zainteresowane przedsięwzięciami kolejowymi? Tego nie wiadomo. Rząd wciąż bowiem nie pokazał samorządom szczegółowych rozwiązań, w jaki sposób wdrażana będzie część inwestycyjna programu. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel mówi DGP, że dokładne zasady zostaną przedstawione jesienią. – Cały program, jak i reguły przyznawania środków, muszą być zapisane w uchwale Rady Ministrów, a potem przyjęte przez nowy parlament – mówi.