Rząd chce przeznaczyć 6, 5 mld zł na odbudowanie lokalnego transportu kolejowego. Z programu „Kolej plus” samorządy będą mogły skorzystać, składając własne projekty. Muszą mieć jednak 15 proc. własnego wkład.

ikona lupy />
okładka TGP 18 października 2019 r / Dziennik Gazeta Prawna

W połowie września do Sejmu wpłynął rządowy projekt zmian w ustawie o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (UD530). Oznacza to, że zapowiedziany blisko rok temu program „Kolej plus” powoli zaczyna się konkretyzować. I że są szanse na odrodzenie się kolejowych połączeń lokalnych.

Czy będzie tak, jak z PKS-ami, że za planami pójdą konkretne pieniądze dla samorządów? Czy będą one zainteresowane przedsięwzięciami kolejowymi? Tego nie wiadomo. Rząd wciąż bowiem nie pokazał samorządom szczegółowych rozwiązań, w jaki sposób wdrażana będzie część inwestycyjna programu. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel mówi DGP, że dokładne zasady zostaną przedstawione jesienią. – Cały program, jak i reguły przyznawania środków, muszą być zapisane w uchwale Rady Ministrów, a potem przyjęte przez nowy parlament – mówi.

Dopiero po tym będzie możliwe wdrażanie programu. Już jednak wiadomo, że każda jednostka samorządu terytorialnego wpisująca się w jego założenia będzie mogła aplikować o środki na infrastrukturę kolejową. Nabór projektów odbędzie się w formie konkursu, a poprowadzi go spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak informuje rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś, będą dwa etapy oceny i naboru. Podczas pierwszego przeprowadzona zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń, w kolejnym JST zostaną zobowiązane do przedłożenia dokumentacji aplikacyjnej (m.in. potwierdzającej zabezpieczenie 15 proc. wkładu własnego, koncepcje realizacji inwestycji).

Przykładowo w przypadku proponowanej budowy skrótu kolejowego z Lublina do Zamościa koszty inwestycji szacowane są na 880 mln zł. Samorząd musiałby zatem zapewnić w budżecie 132 mln zł wkładu własnego. Województwo może się jednak porozumieć w tej sprawie z powiatami i gminami, przez które będzie przechodzić linia. – Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji PKP PLK SA i Ministerstwa Infrastruktury zostanie opracowana lista podstawowa oraz rezerwowa projektów i zawarte zostaną umowy pomiędzy PKP PLK SA i jednostkami samorządu terytorialnego (dla projektów z listy głównej). Na tej podstawie projekty będą mogły być realizowane – mówi Szymon Huptyś. W ocenie Ministerstwa Infrastruktury realizacja inwestycji nastąpi w latach 2021−2028.

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ W "TYGODNIKU GAZETY PRAWNEJ" >>>>>