Podatnik może odliczyć od przychodu pełne raty, jeżeli samochód osobowy dostarczono mu w 2019 r., ale umowa leasingowa została zawarta do końca 2018 r. Potwierdził to po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Na dodatek nie zakwestionował tego, że w kontrakcie nie było daty rozpoczęcia i zakończenia użytkowania pojazdu.
W tym zakresie dyrektor KIS zmienił swoje wcześniejsze, niekorzystne podejście do kwestii, kiedy dochodzi do zawarcia umowy leasingu. Zasadniczo bowiem powinien być w niej podany m.in. okres jej trwania.
We wcześniejszej interpretacji z 24 kwietnia br. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.50.2019.1.MO) dyrektor KIS twierdził, że umowa nie jest zawarta, jeżeli nie wpisano w niej dat rozpoczęcia i zakończenia użytkowania pojazdu. Dlatego zakwestionował możliwość preferencyjnego rozliczenie rat, gdy podatnik określił czas trwania umowy tylko w miesiącach.
W najnowszej interpretacji organ nie podniósł już tego argumentu.
Do końca 2018 r. raty leasingowe można było uwzględniać w kosztach podatkowych w całości. Od 1 stycznia 2019 r. przy leasingu samochodów osobowych obowiązuje limit 150 tys. zł.
Przepisy przejściowe pozwalają jednak nadal stosować stare zasady do umów leasingu, zawartych przed 1 stycznia 2019 r. Jednocześnie Ministerstwo Finansów na naszych łamach potwierdziło, że dotyczy to też sytuacji, gdy samochód zostanie dostarczony dopiero w 2019 r. („Do odliczenia leasingu potrzebna umowa, nie auto” – DGP nr 195/2018).
Tuż przed końcem 2018 r. podatnicy spieszyli się więc z zawieraniem umów leasingowych, żeby móc je rozliczać dla celów podatkowych jeszcze na starych zasadach.
Jeden z nich podpisał umowę 29 grudnia 2018 r. W umowie określono m.in.:
■ markę i model samochodu osobowego, rok produkcji,
■ zakres i sposób ubezpieczenia samochodu,
■ wartość przedmiotu leasingu netto,
■ wysokość opłaty wstępnej stanowiącej spłatę kapitału,
■ wysokość 35 miesięcznych rat leasingowych z podziałem na część kapitałową i odsetkową,
■ wartość końcową samochodu osobowego,
■ oprocentowanie leasingu,
■ okres trwania umowy leasingowej (35 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru auta),
■ dzień płatności raty leasingowej (20 dzień każdego miesiąca).
Podatnik odebrał samochód dopiero 25 kwietnia 2019 r. W podpisanym tego dnia harmonogramie spłat zapisano dodatkowo: numer rejestracyjny samochodu osobowego oraz konkretne szczegółowe terminy płatności: opłaty wstępnej, miesięcznych opłat leasingowych oraz wartości końcowej. Informacji tych nie było w pierwotnej umowie.
Podatnik chciał się upewnić, czy w tym przypadku nadal będzie mógł rozliczać całe raty leasingowe.
Dyrektor KIS to potwierdził. Uznał, że w porównaniu z umową i harmonogramem z 29 grudnia 2018 r. nie zmieniły się żadne dane zawarte w obu tych dokumentach. W momencie odbioru samochodu osobowego zostały tylko doprecyzowane terminy płatności poszczególnych opłat leasingowych. A to nie jest przeszkodą do rozliczenia rat na starych zasadach.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 sierpnia 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.315.2019.1.MM