Choć spółka zarządzająca fragmentem trasy A2 wpłaciła prawie 1,4 mld zł, to państwo nie może korzystać z tych pieniędzy.
Chodzi dokładnie o kwotę 1,38 mld zł, którą Autostrada Wielkopolska SA (AWSA) musiała zwrócić państwu w związku z ubiegłoroczną decyzją Komisji Europejskiej. Zdaniem unijnych urzędników spółka pobierała nadmierne rekompensaty od państwa w okresie wrzesień 2005 r. – czerwiec 2011 r. w związku z wprowadzaniem systemu winietowego w Polsce. W sumie chodziło o 895 mln zł plus odsetki.
Wpłata pełnej kwoty została zaksięgowana 13 marca. Pieniądze trafiły na rachunek depozytowy ministra finansów. To oznacza tylko zabezpieczenie roszczenia Skarbu Państwa. – Są jeszcze kwestie sporne wokół wysokości podatków, które powinny być odliczone od tej kwoty. Państwo nie przedstawiło analiz w tym zakresie. Dlatego cała kwota pozostanie na koncie depozytowym do czasu rozwiązania wszelkich spornych kwestii – słyszymy od osoby zbliżonej do władz AWSA.