Blisko 48 milionów złotych rządowego dofinansowania otrzymają na inwestycje drogowe gminy i powiaty w województwie mazowieckim – poinformował w środę Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Mazowieckie dostanie najwyższe kwotowo wsparcie spośród wszystkich województw tj. 47 mln 808 tys. 607 zł. Środki pochodzą z rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej.

Wnioski o dofinansowanie samorządy mogą składać do 15 kwietnia. Jedna gmina może otrzymać dotację do jednego zadania – budowy, przebudowy lub remontu drogi. Powiaty ziemskie i miasta na prawach powiatu mogą ubiegać się o wsparcie na realizację dwóch inwestycji. Udział rządowych środków w kosztach danego zadania będzie wynosił od 60 do 80 proc. - w zależności od wskaźników dochodowych na jednego mieszkańca gminy lub powiatu - ale nie więcej niż 5 milionów złotych.

Celem rządowego programu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych i powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi.

Rozwój infrastruktury lokalnej ma też poprawić dostępność komunikacyjną dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego, społeczno-kulturalnego i terenów inwestycyjnych, podaje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Premier Mateusz Mazowiecki zdecydował, że w tym roku rząd przeznaczy na infrastrukturę drogową łącznie 1,3 mld zł, czyli o 500 mln zł więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie.