Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego przewidujący m.in. przekształcenie ITD w umundurowaną formację - poinformował resort w przesłanym PAP wtorkowym komunikacie.

"Przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa projekt zmiany przepisów ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego ma na celu przekształcenie ITD w umundurowaną formację oraz powrót do realizacji przez nią zadań wyłącznie w zakresie kontroli przewozu drogowego, do czego została pierwotnie powołana w 2001 r." - poinformowano w komunikacie.

Według resortu regulacja ta, poprzez przekształcenie ITD w służbę mundurową, ma również na celu skuteczniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego inspekcji, w tym umożliwienie dyslokacji funkcjonariuszy oraz prowadzenie permanentnych kontroli drogowych, także w nocy, w niedziele i w święta.

Jak informuje resort, projekt ustawy przewiduje ujednolicenie struktur terenowych Inspekcji Transportu Drogowego poprzez likwidację dualizmu, jaki ma obecnie miejsce w tym obszarze. Delegatury terenowe Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zostaną zlikwidowane i włączone do Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Ponadto projekt ustawy przewiduje pozbawienie ITD kompetencji do kontroli ruchu drogowego przy pomocy urządzeń rejestrujących naruszenia popełniane przez kierujących samochodami osobowymi. Resort przypomina, że już teraz należy do ustawowych obowiązków Policji.

"Przewiduje się, że ustawa w sposób kompleksowy ureguluje zagadnienia dotyczące funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego. Projektowane zmiany są zgodne z oczekiwaniami środowiska inspektorów i wychodzą naprzeciw zgłaszanym przez nich postulatom" - napisano w komunikacie.

"Dotychczas w Zespole do spraw programowania prac rządu nie zapadła decyzja co do dalszego procedowania projektu ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego, zgłoszonego przez MIB" - dodano.

Jak poinformował PAP Hubert Jóźwik, przewodniczący Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego, od poniedziałku trwa protest inspektorów, którzy domagają się m.in. zmian przepisów o ITD i poprawy bezpieczeństwa inspektorów.

"W poniedziałek ruszył protest na drogach, natomiast 9 listopada będziemy organizowali manifestację w Warszawie przed Sejmem. Do dnia dzisiejszego nie zrobiono nic w tym kierunku, żeby rozpocząć procedowanie naszej ustawy o ITD, nie zrobiono nic, jeśli chodzi o poprawę naszego bezpieczeństwa podczas kontroli drogowych" - powiedział PAP Jóźwik.

"Ponadto w budżecie na przyszły rok nie zagwarantowano żadnych środków na poprawę naszych wynagrodzeń" - dodał. Jóźwik zaznaczył, że rok przyszły będzie już dziesiątym z rzędu bez waloryzacji wynagrodzeń w ITD.

Jóźwik zaznaczył, że w trakcie protestu sprawdzani będą tylko polscy przewoźnicy, a kontrole będą trwały dłużej niż do tej pory, gdyż inspektorzy nie będą wykorzystywać np. urządzeń czy sprzętu do sczytywania tachografów, tylko będą wykonywali to ręcznie.

W przesłanym PAP komunikacie resort finansów przyznaje, że minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podjął działania zmierzające do poprawy sytuacji materialnej pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego (WITD), w tym pracowników zajmujących stanowiska inspekcyjne.

"20 lipca 2017 r. MIB we współpracy z GITD złożył wniosek o przyznanie z rezerwy celowej budżetu państwa środków na dodatki zadaniowe w związku ze zwiększeniem zakresu zadań realizowanych przez pracowników WITD. 3 października 2017 r. (Uchwała Nr 154/2017) nastąpił częściowy podział rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2017 roku. Dla Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego została przyznana kwota 358,6 tys. zł" - napisano w komunikacie resortu.

Ministerstwo poinformowało też, że w celu podniesienia bezpieczeństwa inspektorów realizujących czynności kontrolne podjęto działania w kierunku przeorganizowania czynności kontrolnych w taki sposób, aby zatrzymanie pojazdów na drogach szybkiego ruchu odbywało się w miarę możliwości w sposób mobilny.