Transport jest jedną z najbardziej perspektywicznych dziedzin współpracy między Polską, Europą Środkowo-Wschodnią i Chinami, a celem polskiego rządu jest jego rozwój - powiedziała w środę premier Beata Szydło, otwierając II Spotkanie Ministrów Transportu i Forum Biznesu 16+1.

Dodała, że chodzi o rozwój zarówno transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, jak i morskiego i śródlądowego.

"Chcemy rozwijać obopólnie korzystną współpracę dla dobra naszych państw, obywateli, także w dziedzinie rozwoju portów morskich, terenów przybrzeżnych oraz dróg wodnych całego naszego regionu" - wskazała premier Szydło.

Szefowa polskiego rządu dodała, że warto w tym miejscu wspomnieć "o najbardziej kompleksowym polskim projekcie rozwojowym", jakim jest Centralny Port Komunikacyjny.

"Koncepcja hubu komunikacyjnego obejmuje budowę największego w Polsce portu lotniczego i włączenie go w sieć połączeń kolei dużych prędkości" - mówiła premier Beata Szydło. Podkreśliła, że CPK będzie m.in odpowiedzią na dynamicznie rosnącą liczbę połączeń lotniczych między Europą i Azją.

O tym, że w interesie Polski jest zwiększenie połączeń euroazjatyckich powiedział podczas otwarcia forum minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Dodał, że w naszym wspólnym interesie jest zwiększenie połączeń euroazjatyckich.

"Widzimy ogromną szansę w intensyfikacji współpracy w ramach formatu 16+1" - powiedział minister i dodał, że "rozwój przewozów z wykorzystaniem euroazjatyckich szlaków przyniesie obopólne korzyści zarówno Chinom, jak i państwom naszego regionu".

Adamczyk przypominał, że polski rząd realizując plan rozwoju infrastruktury transportowej zaakceptował wydatki sięgające około 60 mld dol. do 2023 r.

Z kolei premier Szydło podkreśliła, że Europa Środkowo-Wschodnia stanowi bramę Unii, przez którą wszystkie produkty transportowane są drogą lądową z Chin do Europy Zachodniej oraz z Europy do Chin i dodała, że na sam tylko program rozwoju i modernizacji sieci kolejowej realizowany przez Polskę przeznaczonych zostanie do 2023 r. 16 mld euro.

Podczas otwarcia forum minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk powiedział, że na środowym spotkaniu ministrów transportu ma zostać wypracowana strategia i koncepcja dla całej szesnastki tak, aby stworzyć wspólną wizję i wspólne projekty infrastrukturalne łączące poszczególne państwa naszego regionu i aby nawiązać kontakt i bezpośrednią współpracę z Chinami.

Minister Gróbarczyk zachęcał uczestników spotkania do współpracy w ramach Sekretariatu ds. spraw morskich 16+1, którego siedziba znajduje się w Warszawie do wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych przedsięwzięć, prezentacji projektów, założeń i planów.

Wiceminister transportu Chin He Jianzhong powiedział, że bardziej efektywna współpraca między Chinami a państwami Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozwój paneuropejskiego transportu przyniesie korzyści państwom zaangażowanym w ten projekt.

"W roku 2016 obrót handlowy między tym regionem a Chinami sięgnął 58 mld dolarów" - powiedział chiński wiceminister. Dodał, że obroty te dynamicznie rosną. Według chińskiego polityka w ramach tego mechanizmu uda się lepiej zarządzać gospodarką morską.

W środę rozpoczęło się II spotkanie ministrów transportu państw Europy Środkowo–Wschodniej i Chin organizowane w formacie 16+1. Spotkanie odbywa się w Warszawie na PGE Narodowym i jest oficjalną inauguracją działania Sekretariatu ds. Morskich 16+1.

Współpraca między państwami Europy Środkowo-Wschodniej i Chinami (16+1) została zapoczątkowana w 2012 r. na szczycie w Warszawie. Sekretariat ds. Morskich zrzesza jedenaście państw członkowskich Unii Europejskiej (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry), pięć państw bałkańskich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia) oraz Chiny. Koordynatorem współpracy jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.