Co piąta polska gmina (490) ma niski wskaźnik dostępu do komunikacji publicznej. Tak wynika z raportu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”, realizowanego w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
Istnieją w naszym kraju miejsca, do których w ogóle nie dociera jakikolwiek transport publiczny lub przyjeżdża np. jeden autobus raz dziennie. Osoby, które nie mają auta, proszą o pomoc sąsiadów lub w takcie roku szkolnego zabierają się gimbusem, który dowozi dzieci do szkoły. Dla wielu ludzi samochód przestał być dobrem luksusowym, a stał się niezbędnym środkiem transportu.
– Jednak nie wszyscy są w stanie prowadzić auto, choćby osoby niepełnosprawne, starsze, chore, biedne czy dzieci. Wykluczenie transportowe może przerodzić się z czasem w wykluczenie społeczne – zwraca uwagę Jarosław Gonciarz, poseł PiS.
Mimo iż do zadań własnych gminy należą sprawy lokalnego transportu zbiorowego, to samorządy sobie z tym zadaniem nie radzą. Szczególnie małe gminy, np. na peryferiach wschodniej Polski mają ograniczone środki finansowe.
Poseł PiS zwróci się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o podjęcia działań, które rozwiążą ten problem.
Resort już pracuje nad nowelizacją ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1867 ze zm.). – Przepisy, nad którymi pracujemy, mają na celu zapewnienie spójności komunikacyjnej regionów i eliminowanie białych plam na mapie transportowej kraju. Dotyczy to miejscowości, gdzie regularna komunikacja autobusowa nie istnieje lub funkcjonuje w wymiarze niedostatecznie zabezpieczającym podstawowe potrzeby pasażerów – informuje Jerzy Szmit, wiceminister infrastruktury i budownictwa w odpowiedzi do posła.
Projekt noweli przewiduje m.in. tworzenie pakietów linii komunikacyjnych, które będą zawierały linie dochodowe i połączenia mało opłacalne.
– Rozwiązanie takie pozwoli na uruchamianie połączeń autobusowych i dojazd do miejscowości, które nie były obsługiwane dotąd przez przewoźników ze względu na niską opłacalność – wyjaśnia Szmit. Pakiety linii komunikacyjnych przyznawane będą przedsiębiorcom w ramach procedur przetargowych.
Projekt przewiduje także ustanowienie obowiązku opracowywania planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planów transportowych) przez wszystkie samorządy. Ma to zwiększyć liczbę połączeń komunikacyjnych i poszerzyć ich ofertę.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji