Komisja Europejska opublikowała treść decyzji z lipca ub.r., w której nałożyła 2,9 mld euro kary na czołowych producentów ciężarówek za zmowę cenową (pisaliśmy o tym w Tygodniku Gazeta Prawna).
Zgodnie z opublikowaną decyzją jej adresaci – spółki wchodzące w skład koncernów MAN, Deimler, Iveco, Volvo i DAF – uczestniczyli w zmowie cenowej lub ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność. W odniesieniu do większości producentów uznano, że niedozwolona praktyka trwała od 17 stycznia 1997 r. do 18 stycznia 2011 r. i polegała na dokonywaniu ustaleń dotyczących określania cen i podwyższania cen brutto samochodów ciężarowych na terytorium EOG. Porozumiewano się też w kwestii harmonogramu i przenoszenia kosztów wprowadzania technologii emisji dla średnich i dużych aut ciężarowych.
Wydanie i publikacja przez KE treści decyzji ułatwia proces dochodzenia roszczeń od producentów samochodów ciężarowych. Decyzje komisji co do zasady są bowiem wiążące dla sądów krajowych (nie mogą one wydawać orzeczeń sprzecznych z nimi).