Od umowy zawieranej na odległość i poza lokalem możemy odstąpić w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Należy mieć jednak na uwadze, że nie każde potwierdzenie zmiany warunków kontraktu dostarczane jest przez kuriera.

Zgodnie z obowiązująca od 2 lat nową ustawa o prawach konsumenta w przypadku sprzedaży usług lub towarów przez telefon przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania – na początku rozmowy o jej celu oraz do podania informacji umożliwiających jego identyfikację (lub identyfikację osób, w których imieniu dzwoni).

Nie jest możliwe skuteczne zawarcie umowy tylko na podstawie zgody użytkownika wyrażonej w czasie rozmowy telefonicznej z przedsiębiorcą, jeżeli inicjatorem jej zawarcia był sam przedsiębiorca. Jeśli przedsiębiorca w trakcie rozmowy telefonicznej proponuje zawarcie umowy, musi potwierdzić jej treść na papierze lub innym trwałym nośniku . Po otrzymaniu takich informacji masz prawo zapoznać się z oferowanymi warunkami. Dopiero gdy oświadczenie klienta o przyjęciu proponowanych warunków zostanie utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku i przedsiębiorca będzie mógł się z nim zapoznać, umowę uznaje się za skutecznie zawartą.

Oczywiście dotyczy to nowych kontraktów zawieranych m. in. także z operatorami. Co jednak jeśli umowa zostaje przedłużona? - Przy umowach zawieranych na odległość i poza lokalem możemy oczywiście odstąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia umowy, ale należy mieć na uwadze, że nie każde potwierdzenie zmiany warunków umowy dostarczane jest przez kuriera, a w świątecznej gorączce możemy przegapić wiadomość e-mail od operatora (lub znajdzie się ona w skrzynce SPAM) i będziemy związani umową przez okres promocyjny, choć gdybyśmy umowę przeczytali to na pewno skorzystalibyśmy z prawa do odstąpienia - informuje Agnieszka Popławska z Federacji Konsumentów.

Podobnie jest z weryfikującą sprzętu, który przywozi kurier czy umówieniem wizyty montera. Umowę zawieramy od razu, ale weryfikacja często następuje dopiero po świętach, gdy jest znacznie za późno na odstąpienie od takiej umowy.