Zgodnie z obowiązująca od 2 lat nową ustawa o prawach konsumenta w przypadku sprzedaży usług lub towarów przez telefon przedsiębiorca jest zobowiązany  do  poinformowania  –   na początku rozmowy  o jej celu oraz do podania informacji  umożliwiających jego identyfikację (lub identyfikację osób, w których imieniu dzwoni). 

Nie  jest  możliwe  skuteczne  zawarcie  umowy  tylko  na  podstawie zgody  użytkownika wyrażonej w czasie rozmowy telefonicznej z przedsiębiorcą,  jeżeli inicjatorem jej  zawarcia był sam przedsiębiorca.  Jeśli przedsiębiorca w trakcie rozmowy telefonicznej proponuje zawarcie umowy, musi  potwierdzić jej treść na papierze lub innym trwałym nośniku . Po otrzymaniu takich  informacji masz prawo zapoznać się z oferowanymi warunkami.  Dopiero gdy oświadczenie klienta o przyjęciu proponowanych  warunków  zostanie utrwalone  na papierze  lub innym trwałym nośniku i przedsiębiorca będzie mógł się z nim zapoznać, umowę  uznaje się za skutecznie zawartą. 

Oczywiście dotyczy to nowych kontraktów zawieranych m. in. także z operatorami.  Co jednak jeśli umowa zostaje przedłużona? - Przy umowach zawieranych na odległość i poza lokalem możemy oczywiście odstąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia umowy, ale należy mieć na uwadze, że nie każde potwierdzenie zmiany warunków umowy dostarczane jest przez kuriera, a w świątecznej gorączce możemy przegapić wiadomość e-mail od operatora (lub znajdzie się ona w skrzynce SPAM) i będziemy związani umową przez okres promocyjny, choć gdybyśmy umowę przeczytali to na pewno skorzystalibyśmy z prawa do odstąpienia - informuje Agnieszka Popławska z Federacji Konsumentów.

Podobnie jest z weryfikującą sprzętu, który przywozi kurier czy umówieniem wizyty montera. Umowę zawieramy od razu, ale weryfikacja często następuje dopiero po świętach, gdy jest znacznie za późno na odstąpienie od takiej umowy.