Mam telefon stacjonarny wraz z dostępem do internetu. Wkrótce jednak zamierzam zmienić miejsce zamieszkania – przeprowadzam się do sąsiedniego województwa. Powiedziano mi, że nie ma możliwości przeniesienia mojego numeru telefonicznego. Zdawało mi się, że przy zmianie miejsca zamieszkania jest to możliwe – pisze pan Karol. – Zależy mi na tym, bo dużo pracuję przez telefon, chciałbym, by moi zleceniodawcy nie stracili ze mną kontaktu – tłumaczy mężczyzna
Możliwość przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego w ramach tej samej sieci istnieje wtedy, gdy można utrzymać ten sam numer. A nie wszędzie jest to możliwe. Numery telefoniczne w Polsce ustalane są w planie numeracji krajowej, w którym początkowe cyfry ciągu wskazują na obszar geograficzny, w jakim znajduje się końcówka sieci stacjonarnej. To tak zwany numer kierunkowy. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że numery kierunkowe odzwierciedlają podział kraju na 49 województw, jaki obowiązywał w latach 1975–98. Po reformie administracyjnej numerów kierunkowych nie zmieniono. W efekcie na terenie jednego województwa może być kilka numerów kierunkowych, albo ten sam prefiks może obowiązywać po dwóch stronach administracyjnej granicy. Jednym słowem – geograficzny numer stacjonarny można przenieść na obszarze oznaczonym tym samym prefiksem, tam gdzie kierunkowy jest inny – już nie.
Inaczej jest z numerami niegeograficznymi (nie mają kierunkowego). Te można przenosić dowolnie na terenie całego kraju. Należy jednak przypuszczać, że nasz czytelnik nie dysponuje takim numerem, bo raczej nie są one stosowane w prywatnych mieszkaniach. Niegeograficzny charakter mają na przykład numery alarmowe (997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 pogotowie ratunkowe lub 112 – ogólny numer ratunkowy). Nie mają związku z geografią kraju także numery o podwyższonej taryfie (np. zaczynające się od cyfry 7, wykorzystywane do organizacji różnych konkursów) lub bezpłatne infolinie (często zaczynające się od cyfry 8).
Drugim warunkiem są kwestie techniczne – musi istnieć odpowiednia infrastruktura, pozwalająca operatorowi telekomunikacyjnemu na świadczenie tych samych usług w nowym miejscu. Jeśli nie ma warunków technicznych do przeniesienia internetu (np. budynek nie jest okablowany przez operatora, z którym mamy podpisaną umowę, albo nie działa on w tym rejonie), to internetu nie da się podłączyć. Warto jednak pamiętać, że dostęp do internetu wydzwanianego (dial-up) jest usługą powszechną, a to oznacza, że powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych. Nie dotyczy to jednak internetu szerokopasmowego – przeniesienie go w inne miejsce reguluje umowa z operatorem.
Podstawa prawna
Art. 70 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243). Rozporządzenie z 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. nr 249, poz. 1670).