Federacja Konsumentów otrzymuje coraz więcej skarg na działalność firm oferujących usługi telemedyczne. Konsument jest przekonany, że otrzyma jedynie ofertę obniżenia abonamentu telefonicznego, a w rezultacie kupuje nową usługę. I to taką, z której trudno zrezygnować po 14 dniach od jej zawarcia.

Temat braków w ustawie o prawach konsumenta, pozwalających na wykorzystywanie klientów opisywaliśmy pod koniec maja 2015 roku. Nowy sposób na oszukiwanie seniorów. Ustawa o prawach konsumenta nie działa

Firmy sprzedające produkty medyczne, a mówiąc trafniej paramedyczne lub bezwartościowe dla naszego zdrowia, utrudniają rozwiązanie umowy w ciągu ustawowych 14 dni. Zdaniem ekspertów powodem takiej sytuacji jest jedno z wyłączeń zawartych w nowych przepisach.

Ustawa o prawa konsumenta
Art. 3. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów:
7) dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej;

O ile w maju temat dotyczył wyłącznie samych produktów, które bardzo często nie miały żadnych właściwości leczniczych, teraz do oferty włączone zostały usługi, dodajmy usługi telemedyczne.

Jak informuje FK, wpływa do nich coraz więcej niepokojących sygnałów od konsumentów, którym złożona została propozycja zmiany abonamentu telefonii stacjonarnej na korzystniejszy. Na przykład dzwoni konsultant do konsumenta, który jest abonentem firmy Orange Polska S.A., z propozycją zmiany abonamentu na tańszy. Po omówieniu zmiany proponuje przysłanie do domu konsumenta kuriera z umową.

Niestety, jak wynika z sygnałów przekazywanych przez konsumentów do oddziałów FK, docierający do konsumenta kurier z dokumentami do podpisania wykazuje bardzo duży pośpiech, nie dając czasu konsumentowi na zapoznanie się z umową oraz nie pozostawia kopii dokumentów. Po niedługim czasie od podpisania dokumentów okazuje się, że konsument podpisał zgodę na rozwiązanie umowy z dotychczasowym operatorem i podpisał umowę z innym operatorem, a ponadto zawarł umowę na świadczenie usług telemedycznych.

- Z informacji, jakie posiadamy, w większości przypadków ofiarami tego typu procederu padają osoby starsze. Dlatego zwracamy się z apelem do konsumentów, aby uczulali swoich bliskich na podobne sytuacje. W przypadku każdej umowy zawieranej na odległość, w szczególności za pośrednictwem telefonu, powinniśmy zachować szczególną uwagę i ostrożność – ostrzega Federacja Konsumentów.

Poradnik Federacji Konsumentów: Jak nie dać się oszukać „paramedykom”

- nie sugeruj się tym, że osoba, z którą rozmawiasz przez telefon, zna wszystkie dane dotyczące Twojej osoby oraz usługi, jaką posiadasz, np.: wysokość abonamentu;
- poproś o przesłanie dokumentów na maila przed podpisaniem umowy, jeżeli nie posiadasz maila, może udostępni go ktoś bliski;
- jeżeli przyjedzie kurier, nie zwracaj uwagi na jego pośpiech i ponaglenia. W tym momencie to on pracuje dla ciebie, dlatego spokojnie zapoznaj się z umową i wszystkimi dokumentami.
- zwróć szczególną uwagę na nazwy firm i nowe oferowane warunki. Sprawdzaj każdą kartkę, którą musisz podpisać. Zawsze kurier powinien pozostawić Ci kopię dokumentów. Jeżeli nie chce tego zrobić, nie podpisuj umowy.