Rząd przyjął projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - poinformował na Twitterze minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Projektowana nowelizacja ma m.in. zagwarantować uruchomienie bezpiecznej sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

We wtorek rząd zajął się projektem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw. Regulacja - jak wskazywano w wykazie prac legislacyjnych rządu - ma m.in. zagwarantować uruchomienie bezpiecznej sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej na potrzeby realizacji zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego przez kluczowe urzędy i podmioty działające w kraju.

Projekt zakłada powołanie w tym celu operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa (OSSB), który będzie wyznaczany przez premiera i będzie m.in. świadczył usługi telekomunikacyjne dla wskazanych w ustawie podmiotów. Do ustawy wprowadzono możliwość pierwokupu przez wykonawcę sieci telekomunikacyjnych pozostających we własności Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.

Projektowana regulacja wzmocni pozycję Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, który będzie miał uprawnienia do wydawania ostrzeżeń o incydentach krytycznych wraz z zaleceniem określonych zachowań. Pełnomocnik będzie mógł również wydawać rekomendacje mające wzmocnić poziom cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, a podmioty te będą zobowiązane uwzględnić te rekomendacje podczas procesu zarządzania ryzykiem.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ mark/