Od 1 lipca 2015 r. zostaną zaktualizowane stawki za poszczególne usługi świadczone w roamingu na obszarze Unii Europejskiej. W 2015 roku ceny połączeń z UE będą niższe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii z dniem 1 lipca 2015 r. należy zaktualizować stawki przy zastosowaniu referencyjnych kursów wymiany za korzystanie z usług mobilnych w roamingu.

ikona lupy />
Stawki roamingowe od lipca 2014 / Media

Dotychczasowe opłaty za usługi zostają zaktualizowane zarówno na poziomie hurtowym jak i detalicznym.

Wysokość opłat detalicznych

Konsumenci od 1 lipca br. będą więc płacić nie więcej niż opisuje to poniższa tabela:

ikona lupy />
Stawki roamingu w 2015 / Media

Komentarz: 1 Euro = 4,0889 PLN (średnia referencyjnych kursów wymiany opublikowanych 03.03., 01.04., 01.05.2015 r. w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej)