Od 1 lipca 2015 r. zostaną zaktualizowane stawki za poszczególne usługi świadczone w roamingu na obszarze Unii Europejskiej. W 2015 roku ceny połączeń z UE będą niższe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii z dniem 1 lipca 2015 r. należy zaktualizować stawki przy zastosowaniu referencyjnych kursów wymiany za korzystanie z usług mobilnych w roamingu.

Dotychczasowe opłaty za usługi zostają zaktualizowane zarówno na poziomie hurtowym jak i detalicznym.