„Usługa o podwyższonej opłacie” to usługa telekomunikacyjna z dodatkowym świadczeniem, która może być realizowana przez inny podmiot niż dostawca usługi telekomunikacyjnej.

Reklamację dotyczącą konkretnej gry, loterii, serwisu informacyjnego powinniśmy zgłaszać do podmiotu organizującego, oferującego daną usługę.

W zakresie usług o podwyższonej opłacie określone obowiązki mają zarówno dostawcy usług dodatkowych Premium Rate jak i dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Do obowiązków dostawców usług o podwyższonej opłacie w zakresie reklam tych usług należą :
- podawanie wraz z numerem usługi do publicznej wiadomości ceny netto i brutto oraz nazwę przedsiębiorstwa, które jest dostarczycielem usługi,
- jeżeli informacja o usłudze podawana jest do publicznej wiadomości w formie graficznej, wówczas tło informacji nie może utrudniać lub uniemożliwiać zapoznania się z ceną,
- rozmiar czcionki ceny nie może być mniejszy niż 60% rozmiaru czcionki numeru tej usługi, a czas prezentacji ceny nie może być krótszy niż czas prezentacji numeru tej usługi.

Do obowiązków dostawców usług telekomunikacyjnych należą :

Na każde nasze żądanie:
- nieodpłatne blokowanie połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów,
- nieodpłatne blokowanie połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie,
- nieodpłatne blokowanie połączeń przychodzących z takich numerów,
chyba, że takie połączenia nie będą powodowały po naszej stronie obowiązku zapłaty.

Ponadto dostawca usług telekomunikacyjnych musi nam umożliwić określenie maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną, określoną przez nas.

Źródło: Poradnik UKE