Rząd przyjął projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej.

Na celowniku przepisów przygotowanych przez resort cyfryzacji (jego obowiązki pełni KPRM) są przede wszystkim przypadki podszywania się pod instytucje lub znane osoby. Takie oszustwa są dokonywane m.in. w formie połączeń telefonicznych (spoofing), przy których na ekranie ofiary wyświetlają się numery należące do policji, urzędów, banków i podobnych podmiotów lub figurujące na liście kontaktów danej osoby. Odbierający połączenie sądzi więc, że rozmawia z kimś, komu może zaufać. Podczas rozmowy zostaje namówiony na przekazanie pieniędzy lub otrzymuje fałszywy komunikat (np. o rzekomej chorobie lub śmierci bliskiej osoby). W podobny sposób działają oszustwa w wiadomościach tekstowych (smishing). Takie SMS-y przekierowują ofiarę np. na oszukańcze strony internetowe, zachęcają ją do przekazania danych osobowych, zrobienia przelewu lub instalacji złośliwego oprogramowania.
Ukróceniu takich praktyk mają służyć nowe obowiązki dla firm telekomunikacyjnych, które będą musiały m.in. blokować SMS-y zawierające treści zgodne ze wzorcem wiadomości smishingowej. Takie wzorce będzie przekazywał Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (CSIRT NASK).
Telekomy będą też musiały blokować połączenia głosowe, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję. Aby ograniczyć możliwość takich oszustw, Urząd Komunikacji Elektronicznej ma prowadzić wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych. Wniosek o wpis numeru do wykazu będą mogły złożyć jednostki sektora finansów publicznych, banki, inne instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe. Obejmie to także numery telefonów wykorzystywane przez biura obsługi klientów lub infolinie firm telekomunikacyjnych.
Ustawa dotyczy też poczty elektronicznej. Jej dostawcy obsługujący co najmniej 500 tys. użytkowników lub podmiotów publicznych będą musieli stosować mechanizmy uwierzytelnienia.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów