W związku ze zmianą regulaminu świadczenia usług przez operatora telewizji kablowej zdecydowałem o wypowiedzeniu umowy. Rozstanie przebiegło sprawnie i bezproblemowo, ale po jakimś czasie zadzwonili do mnie marketerzy operatora z zachętą, by wykupić u nich ofertę telewizyjną. Myślałem, że wypowiedzenie umowy oznacza jednocześnie uniemożliwienie firmie wykorzystywania moich danych osobowych – pisze pani Katarzyna
Rozwiązanie umowy z firmą, która świadczy nam jakieś usługi, niezależnie od trybu wypowiedzenia kontraktu, nie oznacza automatycznego wycofania zgody klienta na przetwarzanie jego danych osobowych. W związku z tym firma, z którą rozwiązało się umowę, może przedstawiać byłemu odbiorcy oferty marketingowe drogą mejlową lub telefoniczną. Jeśli ktoś nie życzy sobie takich działań, powinien zadbać o zastrzeżenie danych, które podał przy zawieraniu umowy z dostawcą określonych usług. O ile bowiem przedsiębiorcy często muszą przez określony czas przechowywać dane o byłych klientach, bo tak stanowią przepisy, o tyle konsument zawsze ma prawo bezwzględnie sprzeciwić się ich przetwarzaniu w celach marketingowych. Służy do tego prawo sprzeciwu. Jego urzeczywistnieniem jest zwykłe pismo (patrz wzór). Można się również sprzeciwić przekazywaniu przez przedsiębiorcę naszych danych innym firmom. Co ważne, decyzji nie trzeba uzasadniać.
Składając sprzeciw wraz z wypowiedzeniem umowy, warto poprosić pracownika firmy o pokwitowanie na kopii, że takie pismo się złożyło. Dzięki temu będziemy mieli dowód, że sprzeciwiliśmy się wykorzystywaniu naszych danych w celach marketingowych. To z kolei może pomóc walczyć o swoje prawa przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Od momentu złożenia sprzeciwu przedsiębiorca nie ma prawa z własnej inicjatywy kontaktować się z byłym klientem w celu przekonania go do skorzystania ze swojej oferty. Jeśli to zrobi, konsument ma prawo poprosić o interwencję właśnie GIODO.

Wzór

Warszawa, dn. 2 marca 2015 r.

Jan Kowalski

PESEL 12345678912

ul. Kwiatowa 15

02-000 Warszawa

tel. 123 456 789

mejl@mejl.pl

Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 1

02-000 Warszawa

Miejsce złożenia sprzeciwu:

Punkt Obsługi Klienta

ul. Gwiaździsta 3

02-000 Warszawa

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

Ja, niżej podpisany, Jan Kowalski w związku z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług telewizyjnych, działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), wnoszę sprzeciw:

● wobec przetwarzania przez Telewizję Kablową Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach marketingowych,

● wobec przekazywania przez Telewizję Kablową Sp. z o.o. moich danych osobowych innym administratorom danych.

Z wyrazami szacunku

Jan Kowalski

.....................................................

(własnoręczny podpis)

Podstawa prawna

Art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. poz. 1182).