Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o zakończeniu pierwszego etapu aukcji na częstotliwości LTE.

Oferty wstępne w ramach aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości do wykorzystania dla usług LTE złożyło sześć firm, w tym wszyscy czterej najwięksi operatorzy komórkowi, wynika z informacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wszyscy chętni zakwalifikowali się di II etapu akcji.

LISTA uczestników aukcji zakwalifikowanych do II etapu aukcji

1. Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

2. P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

3. Hubb Investments sp. z o.o. ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa

4. T-Mobile Polska S.A. ul Marynarska 12
02-674 Warszawa

5. Polkomtel sp. z o.o. ul. Postępu 3
02-676 Warszawa

6. NetNet sp. z o.o. ul. Lwowska 19
00-660 Warszawa