„Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych pozytywnie zaopiniował projekt zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa” – oznajmia resort cyfryzacji znajdujący się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Cyfryzacja KPRM). Otwiera to drogę do rozdysponowania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej częstotliwości na budowę sieci komórkowej piątej generacji (5G). Ale w projekcie nie wprowadzono poprawek, o które zabiegała branża telekomunikacyjna.
Komunikat ogólnikowo informuje o zmianach w projekcie, ale nie przedstawia nowych zapisów. Pytany o to przez nas Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM odpowiedzialny za cyfryzację, deklaruje, że modyfikacje będą „drobne”.