Ciepła jesień cieszy władze województw, w których przebiega wielka operacja budowy szkieletowych sieci szerokopasmowych. Ale do tej pory – pomimo pośpiechu – z zaplanowanych 58 tys. km położono tylko 22 tys.

Tempo prac podkręcają coraz krótsze terminy na ich realizację. Jednak by internet udało się nie tylko zbudować, ale i rozliczyć do końca 2015 r., przydałaby się też łagodna zima. Bez tego możemy mieć poważne problemy z wypełnieniem unijnych wymogów informatyzacyjnej Agendy 2020.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie warmińsko-mazurskim szybko nadrabia zaległości. Ma dokumentację dla 1725 km z zaplanowanych 2240 km światłowodów, czyli 77 proc. inwestycji. Rurociągów wybudowano 980 km (44 proc.) i zainstalowano 111 szaf kablowych (51 proc.). Do ukończenia wartego ponad 327 mln zł projektu zostało tylko 10 miesięcy. Sieć Polski Wschodniej to docelowo ponad 10 tys. km światłowodów, dlatego jej realizacja jest na dziś największym wyzwaniem.