Częstotliwości, których dotyczy aukcja, mają szczególne znaczenie dla budowy sieci szerokopasmowego internetu. Obydwa zakresy uzupełniają się. Szczególnie istotne jest pasmo w zakresach 800 MHz, zwolnione w lipcu 2013 roku na skutek wyłączenia telewizji analogowej, gdyż te częstotliwości dobrze nadają się do budowy superszybkiego internetu LTE. Pozwalają bowiem m.in. na rzadsze rozmieszczenie masztów, co obniża koszty inwestycji.

Oferty wstępne w ramach aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości do wykorzystania dla usług LTE złożyło sześć firm, w tym wszyscy czterej najwięksi operatorzy komórkowi, wynika z informacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE)

"Sześć firm złożyło oferty wstępne w ramach ogłoszonej w dniu 10 października 2014 r., przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości.

Oferty wstępne złożyły następujące podmioty:

1. Orange Polska S.A.
2. P4 sp. z o.o.
3. Hubb Investments sp. z o.o.
4. T-Mobile Polska S.A.
5. Polkomtel sp. z o.o.
6. NetNet sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.
Według serwisu Telko.in, za wehikułem Hubb Investments "stoi Emitel", zaś "według danych dostępnych w KRS właścicielem spółki NetNet jest natomiast Szymon Ruta, syn Heronima Ruty, partnera biznesowego Zygmunta Solorza-Żaka". "Szymon Ruta pełnił rozmaite funkcje w spółkach kontrolowanych przez Solorza-Żaka, m.in. w Polkomtelu. NetNet zostało zarejestrowane w lutym bieżącego roku" - czytamy w serwisie.

W październiku UKE ogłosił aukcję na 19 rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6 MHz, które posłużą do świadczenia oferty szybkiego internetu LTE. Termin składania ofert wstępnych upłynął 24 listopada 2014.

Każda rezerwacja częstotliwości przeznaczona jest do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na obszarze całego kraju. Każda rezerwacja będzie uprawniała do wykorzystywania częstotliwości przez okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.