Telewizyjna reklama firmy Orange pt. „Wybierz swój numer” nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje brak ich wiedzy. Taką decyzję podjęła Komisja Etyki Reklamy (KER). To reakcja na skargę konsumenta, w której podnosił, iż użyte w reklamie stwierdzenie „teraz ty wybierasz, jaki chcesz mieć numer” jest niezgodne ze stanem faktycznym.
„Po zakupie startera za 5 zł miałem do wyboru numery podane przez sieć Orange, natomiast żeby wybrać swój numer, mogę wybrać wyłącznie 4 cyfry, co jest niezgodne z przekazem reklamowym, w którym zaznaczone jest wyraźnie, że mogę wybrać swój numer telefonu” – podnosił w piśmie do KER.
Orange przekonywała, że skarga nie jest uzasadniona: reklama miała bowiem jedynie w bardzo ogólny sposób przedstawić usługę. Według operatora fizycznie nie jest możliwe, aby każdy numer, o który zawnioskuje klient, był dostępny.
Ta argumentacja nie przekonała komisji. Arbitrzy uznali, że reklama narusza normy kodeksu etyki. „Zespół Orzekający wziął pod uwagę, że w warstwie słownej reklama informuje »Z tysięcy możliwych numerów możesz wybrać swój«, jednakże w reklamie, na animacji ukazującej możliwości wyboru numeru, obracają się wszystkie cyfry w numerze telefonicznym, sugerując tym samym, że odbiorca reklamy ma możliwość wyboru wszystkich dziewięciu cyfr w numerze telefonu” – czytamy w uchwale KER.