Rekordowe 53 tys. razy skarżyliśmy się w ubiegłym roku rzecznikom konsumentów na działania firm telekomunikacyjnych – wynika z danych UOKiK. Żadna inna branża nie wypada tak fatalnie
„Trzy dni temu zablokowaliście mój numer z powodu naruszenia punktu 5.1 Regulaminu Nju na Kartę. Powodem, jak się dowiedziałem, były... zbyt częste telefony pod jeden i ten sam numer! Odcięliście mnie od świata, znajomych i przyjaciół bez jakiegokolwiek wcześniejszego kontaktu w celu wyjaśnienia owych „podejrzanych” telefonów. Ów jedyny numer, na jaki (faktycznie dość często) dzwonię, to numer mojego dziecka!” – w tę historię jednego z klientów operatora Nju Mobile (należącego do Orange Polska) aż trudno uwierzyć. Telekom wyłącza usługę za to, że klient dzwoni za często pod ten sam numer?
Rzeczywiście w regulaminie Nju widnieje zastrzeżenie, że „nie wolno generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego, to jest w szczególności ruchu niesłużącego wymianie informacji, ruchu, którego wyłącznym celem jest uzyskiwanie pewnej puli połączeń telekomunikacyjnych zarówno w sieci Nju Mobile, jak i pomiędzy siecią Nju Mobile a innymi sieciami telekomunikacyjnymi”. Zapis ten w rozumieniu operatora oznacza regularne dzwonienie pod te same numery, choćby to były numery dziecka, rodzica czy małżonka klienta.