Wartość rynku telefonii stacjonarnej spadła w ubiegłym roku o 4,8 proc. Sektor telefonii mobilnej stracił 1,6 proc. Łącznie wartość rynku wyniosła ponad 40 mld zł i była o 3,7 proc. mniejsza niż rok wcześniej – wynika z najnowszego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Co gorsze, trend spadkowy trwa od lat.
Telekomy odnotowały wzrost przychodów tylko w przypadku udostępniania internetu, mimo że średni miesięczny przychód na abonenta takiej usługi wynosił 32,1 zł, czyli o 2,21 zł mniej niż w 2012 r. Na korzystanie z sieci abonenci przeznaczyli w ubiegłym roku 4,57 mld zł, o 3,7 proc. więcej niż rok wcześniej.
Liderem, jeśli chodzi o dostęp do internetu stacjonarnego, pozostał Orange. W 2013 r. blisko 32 proc. wszystkich abonentów korzystało z usług internetowych za pośrednictwem łączy tego operatora. Jej udział, w porównaniu do roku ubiegłego, zwiększył się o 1,5 pp.