Cyfrowy Polsat odnotował 98,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 95,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 218,92 mln zł wobec 184,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 468,12 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 452,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2014 r. wyniosła 3,57 mln zł wobec 34,90 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupę kapitałową tworzą spółki: Cyfrowy Polsat - największa w Polsce i czwarta co do wielkości w Europie platforma satelitarna oraz Telewizja Polsat - wiodący nadawca komercyjny w Polsce. Cyfrowy Polsat jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.