Orange Polska odnotowało 271 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 391 mln zł wobec 241 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.995 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 3.267 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2014 r. wyniósł 329 mln zł wobec 707 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.