1 kwietnia 2014 r. spółka Aero2 wprowadziła mechanizm CAPTCHA dla użytkowników Bezpłatnego Internetu (BDI). Od tego momentu zaczęła się w sieci dyskusja, czy miała do tego prawo. Klienci są niezadowoleni, ale operator twierdzi, że działa zgodnie z decyzją rezerwacyjną.

Mechanizm CAPTCHA (Completely Automated Public 'Turing test' to tell Computers and Humans Apart) to automatyczny system do rozróżniania, czy z komputera korzysta człowiek czy automat.

Jak informowała spółka wdrożenie związane jest z rosnącym zainteresowaniem BDI i ma na celu ograniczenie niestandardowych działań, które wykorzystuje część Korzystających i potwierdzenie, że z BDI korzysta człowiek, a nie maszyna. Wstępnie Urząd Komunikacji Elektronicznej zgodził się z argumentacją spółki. Pomimo to3 kwietnia UKE zwrócił się do spółki Aero2 o przedstawienie wyjaśnień oraz o rozważenie zmian formy prezentowania kodu CAPTCHA. Niestety nie podano ich do publicznej wiadomości.

„Spółka Aero2 10 kwietnia skierowała do UKE odpowiedź na pismo Zastępcy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W treści nadesłanej odpowiedzi spółka zastrzegła, że szczegółowe informacje zawarte w tym piśmie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Z tego powodu nie mogę przekazać tych informacji.” – poinformował serwis gazetaprawna.pl Piotr Jaszczuk z UKE.

Reklama

Spółka Aero2 udostępnia Bezpłatny Dostęp do Internetu (BDI) na podstawie decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezesa UKE) z dnia 10 listopada 2009 r., zmieniona decyzją Prezesa UKE z dnia 4 września 2012 r., a dotycząca rezerwacji na rzecz Spółki Aero2 częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz. Spółka informuje, że nie jest prawdą, że mechanizm CAPTCHA jest niezgodny z decyzją rezerwacyjną Aero2 (2570-2620MHz). Co więcej, służy on zapewnieniu wymagania zawartego w decyzji, aby każdorazowe nieprzerwane i bezpłatne połączenie z siecią Internet nie przekraczało jednorazowo 60 minut.

„Każda zmiana dotycząca niekomercyjnej formy dostępu o ogólnopolskim zasięgu (ponad 99% populacji) powoduje różne reakcje Użytkowników, szczególnie u tych którzy traktowali ten dostęp jako zamiennik Internetu komercyjnego. Oceniamy, że liczba osób, które zgłaszały swoje niezadowolenie z mechanizmu nie przekracza 1 proc. aktywnych Użytkowników. Pomimo niepochlebnych opinii, warto zwrócić uwagę, że wdrożony mechanizm autoryzacji nie wpłynął negatywnie na liczbę Korzystających z BDI, a średnia przepływność na aktywnego użytkownika BDI po wprowadzeniu CAPTCHA wzrosła o 25proc. Mogę zapewnić, ze przyglądamy się wpływowi CAPTCHA na funkcjonalność BDI oraz sprawdzamy pojawiające się na rynku inne mechanizmy autoryzacyjne” – informuje Edyta Wiącek-Różycka z Aero2.

Prezes UKE informuje, iż stale analizuje działania podejmowane przez Spółkę Aero2 w ramach świadczonej przez Spółkę usługi BDI i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości bądź naruszenia warunków Decyzji Rezerwacyjnej, Prezes UKE podejmie stosowne kroki, przewidziane przepisami prawa.

Graniczną datą wygaśnięcia usługi BDI jest 21 grudnia 2016 r., po upływie którego Spółka Aero2 nie będzie miała obowiązku świadczenia BDI.

Oprac. T.J.