Operatorzy oferują dostęp do sieci internetowej o coraz większej przepływności, ze względu na rosnące wymagania użytkowników, jak i stale zwiększający się ruch w sieci, wynika z analizy Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) nt. cen usług dostępu do internetu stacjonarnego w Polsce, opracowaną na podstawie cenników operatorów telekomunikacyjnych.

"Wnioski wypływające z analizy wskazują, że operatorzy oferują dostęp do sieci o coraz większej przepływności, ze względu na rosnące wymagania użytkowników, jak i stale zwiększający się ruch w sieci. Najczęściej obligują klienta indywidualnego do podpisania umów 12 lub 24-miesięcznych, bez dodatkowego obciążania ich kosztami zakupu dodatkowych urządzeń. Z kolei oferty skierowane do klientów biznesowych zdają się być mniej rozbudowane, przewidują okres zobowiązania na 12 lub 24 miesiące oraz mniejszy wachlarz przepływności w większości oferowanych propozycji" - czytamy w komunikacie.

Uproszczenie taryf, a także migracja operatorów w kierunku większych przepływności będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój segmentu dostępu do sieci, wskazuje UKE.

"Zgodnie z przeprowadzoną analizą, najtańsza była oferta MNI Centrum Usług. Za przepływność 0,512 Mb/s i zobowiązaniu na 24 miesiące klienci indywidualni ponosili średni miesięczny koszt na poziomie 29,05 zł. Najdrożej ukształtowała się oferta Vectry przy prędkości 160 Mb/s i takim samym czasie zobowiązania, a jej średni miesięczny koszt to 144,99 zł" - podano w analizie.

UKE podkreśla, że zestawiając te dwie oferty należy jednak zauważyć, że przy pięciokrotnie wyższym średnim koszcie abonent otrzymywał dostęp 312,5 razy szybszy. Pozwala to stwierdzić, że niższe przepływności generują stosunkowo wyższe koszty.

"Zgodnie z wynikami badania konsumenckiego za 2013 r. (Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 r. Raport z badania klientów indywidualnych. PBS Indicator na zlecenie UKE, listopad 2013 r.) klienci indywidualni ponosili średni miesięczny koszt korzystania ze stacjonarnego dostępu do internetu w wysokości 55 zł. Taka kwota pozwala na skorzystanie z dostępu o przepływności nawet do 50 Mbps, przy skorzystaniu z usługi Netia oraz podpisaniu zobowiązania na 24 miesiące, której średni koszt wyniósł 57,82 zł" - czytamy dalej.

Klienci biznesowi ponosili wyższy koszt za usługę dostępu do internetu, jednak często jest on związany z innych charakterem dostępu, w tym usługami dodanymi jak np. pakiety bezpieczeństwa czy łącza symetryczne. Wśród badanych firm średnie miesięczne wydatki wyniosły 97 zł. Taka wartość pozwala skorzystać z najszybszych rodzajów dostępu, jak chociażby oferta Vectry, z przepływnością 160 Mbps, przy koszcie wyższym od średniego o 12 zł.

Wartości przedstawione w raporcie określają średni miesięczny koszt dostępu do sieci, a zatem uwzględniają zarówno miesięczną opłatę abonamentową, jak i pozostałe opłaty (jeśli klient takie ponosi), składające się na miesięczny koszt korzystania z Internetu. Celem raportu jest również wskazanie różnic pomiędzy ofertami najtańszymi i najdroższymi dla danego zakresu przepływności, także ze względu na technologie dostępowe.