"Planowana oferta publiczna będzie obejmować akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy Multimedia Polska: M2 Investments Limited, Tri Media Holdings Limited, Dunaville Trading Limited oraz Collegium Anetta Kolasińska i Wspólnicy. Obecnie intencją akcjonariuszy sprzedających jest zaoferować do 49,2% akcji spółki w ofercie" - czytamy w komunikacie.

Spółka została wycofana z obrotu na GPW w 2011 r., po tym, jak grupa jego największych akcjonariuszy przeprowadziła squeeze-out spółki.

Oferta publiczna oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji spółki w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, zaznaczono w informacji.

"Zgodnie z założeniami, planowana oferta ma być skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z Przepisem 144A wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz do innych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych" - czytamy dalej.

UBS Limited pełni funkcję globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu. UniCredit pełni rolę Współprowadzącego księgę popytu oraz oferującego, a Raiffeisen Centrobank pełni funkcję współmenedżera.

Multimedia Polska to jeden z wiodących na polskim rynku operatorów kablowych dostarczający usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej.