Multimedia Polska ogłosiła, że akcjonariusze spółki, zamierzają przeprowadzić ofertę publiczną akcji i ubiegać się o dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka. Przeprowadzenie oferty planowane jest na II kwartał 2014 roku, zależnie od warunków rynkowych.

"Planowana oferta publiczna będzie obejmować akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy Multimedia Polska: M2 Investments Limited, Tri Media Holdings Limited, Dunaville Trading Limited oraz Collegium Anetta Kolasińska i Wspólnicy. Obecnie intencją akcjonariuszy sprzedających jest zaoferować do 49,2% akcji spółki w ofercie" - czytamy w komunikacie.

Spółka została wycofana z obrotu na GPW w 2011 r., po tym, jak grupa jego największych akcjonariuszy przeprowadziła squeeze-out spółki.

Oferta publiczna oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji spółki w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, zaznaczono w informacji.

Reklama

"Zgodnie z założeniami, planowana oferta ma być skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z Przepisem 144A wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz do innych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych" - czytamy dalej.

UBS Limited pełni funkcję globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu. UniCredit pełni rolę Współprowadzącego księgę popytu oraz oferującego, a Raiffeisen Centrobank pełni funkcję współmenedżera.

Multimedia Polska to jeden z wiodących na polskim rynku operatorów kablowych dostarczający usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej.