Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Plusa i Cyfrowego zaprezentowali możliwości LTE-Advanced w paśmie 2x15 MHz na częstotliwości 800 MHz. Jak informują spółki to możliwa szybkość dla wszystkich Polaków, jeśli Polska zdecyduje się na koncepcję jednej sieci dla wszystkich operatorów.

Prezentacja LTE przygotowana przez obu operatorów miała na celu udowodnienie, że koncepcja jednej sieci telekomunikacyjnej z efektywnym wykorzystaniem pasma 800 MHz nie wymaga kilkuletnich prac. Jak informują spółki dzięki technologii pozwalającej na efektywne wykorzystanie częstotliwości oraz istniejącej infrastrukturze technicznej, sieć LTE 225 Mb/s dostępna dla wszystkich Polaków jest możliwa do realizacji i może to nastąpić już w najbliższym czasie.

Jako najważniej najważniejsze zalety wspólnej sieci LTE spółki uznały:

- dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla całego terytorium Polski,
- taką samą możliwa jakość usługi dla wszystkich Polaków – operatorzy konkurowaliby więc na oferty, a nie na ilość posiadanego pasma,
- niskie koszty budowy – zamiast kilku sieci liczących po kilka tysięcy nadajników – jedna sieć, a więc również ochrona środowiska i krajobrazu,
- niskie koszty utrzymania – każdy z operatorów utrzymuje wspólną sieć tylko w niewielkiej części,
- niższe ceny dla klientów.Na koncepcję wspólnej sieci nie godzą się jednak ani Orange, ani T-Mobile. Prezes T-Mobile Miroslav Rakowski podczas XIV Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów w Warszawie zdecydowanie odrzucił koncepcję wspólnej sieci: „Mamy inne cele jako spółki, inne podejście do biznesu, ograniczają nas uregulowania prawne, jak i brak zaufania” – stwierdził Rakowski.

Oprac: TJ