Do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęły pierwsze deklaracje operatorów o stosowaniu postanowień Memorandum na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym.

Deklaracja oznacza, że operatorzy rozpoczną proces zbierania danych o jakości świadczonych przez siebie usług, oraz prezentowanie ich w sposób umożliwiający porównywanie. Oświadczenia złożyli: T-MOBILE Polska S.A. oraz UPC Polska sp. z o.o.

„Memorandum na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym“ to zainicjowany przez Prezesa UKE projekt samoregulacyjny, skupiający przedsiębiorców telekomunikacyjnych,środowiska naukowe i badawcze, którzy wspólnie z regulatorem wypracowali standardy pomiaru i porównywania jakości usług telekomunikacyjnych, zarówno w transmisji głosowej jak i dostępie do Internetu.

W ramach Memorandum opracowano wspólnie 8 wskaźników jakości, w tym 2 administracyjne i 6 technicznych, dzięki którym klient będzie mógł świadomie porównać oferty. Zbiór tych wskaźników wraz z określonymi wartościami progowymi oraz spójnymi sposobami ich prezentowania, został zawarty w Raporcie końcowym, opracowanym przez uczestników Memorandum. Dokument został ogłoszony na początku lutego 2014 r., po miesięcznym okresie konsultacji środowiskowych.

Reklama

Magdalena Gaj, Prezes UKE, zaznacza: - Pierwsze deklaracje to pozytywny sygnał, świadczący o tym, że postanowienia zawarte w Raporcie końcowym zostaną zastosowane w rynkowej rzeczywistości. Mam nadzieję, że niebawem także pozostali Sygnatariusze Memorandum oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjni, pójdą śladem UPC i T-MOBILE.

Uczestnictwo w Memorandum ds. jakości usług nie jest równoznaczne ze stosowaniem jego postanowień, przedsiębiorcy muszą zadeklarować jego realne stosowanie. W myśl postanowień Memorandum, dostawcy usług telekomunikacyjnych będą zamieszczać informacje o jakości usług na swoich stronach internetowych, a pierwsze zestawienie tych danych powinno ukazać się na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej
w drugim półroczu 2014 roku.

Memorandum ma otwarty charakter i obowiązuje bezterminowo – każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny może w dowolnym czasie dołączyć do inicjatywy Prezesa UKE i uczestników Memorandum, zobowiązując się do stosowania wypracowanych w ramach Memorandum rozwiązań i standardów.

Adresatami Raportu końcowego są nie tylko Sygnatariusze Memorandum. Dokument ten jest jawny, a z rozwiązań w nim zawartych skorzystać mogą także inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, opracowujący własny system pomiaru jakości usług.

Źródło: UKE