W dniu wczorajszym, 6 marca 2014 r., do Sądu Okręgowego w Warszawie został złożony przez T‑Mobile Polska S.A. pozew o ustalenie nieważności ugody z dnia 16 lipca 2013 r. pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Sferią S.A.

Pozew ten stanowi wykonanie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 lutego 2014 r. o zabezpieczeniu powództwa, w którym T-Mobile został zobowiązany do złożenia takiego pozwu.

W dniu dzisiejszym, 7 marca 2014 r., do Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zostaną skierowane pisma, w których będziemy wnosić o wykonanie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 lutego 2014 r. także przez te organy.

Tytułem przypomnienia wskazane zostanie, że postanowieniem tym Sąd zakazał Ministrowi Administracji i Cyfryzacji wykonywania ugody z dnia 16 lipca 2013 r. Natomiast Sferii S.A. zakazał wykorzystywać przyznanych na mocy ugody częstotliwości na czas trwającego już postępowania, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.