Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) zdecydował o odwołaniu aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz, a także z zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług LTE. Powodem decyzji prezes UKE jest troska o zapewnienie stabilności i pewności obrotu prawnego i wyeliminowanie jakichkolwiek wątpliwości formalno-prawnych mogących towarzyszyć postępowaniu aukcyjnemu, podał urząd.

"Jako organ regulacyjny, mam obowiązek zapewnienia wszystkim podmiotom obecnym na rynku możliwości prowadzenia działalności w stabilnym i pewnym otoczeniu. Najmniej pożądanym bowiem byłby fakt, gdyby ze względu na problemy techniczne w dostępie do załączników zawierających wyjaśnienia treści dokumentacji aukcyjnej przez 2,5 godziny w porze nocnej, podmioty uczestniczące w procesie aukcyjnym były narażone na podważanie decyzji rezerwacyjnych zapadłych po przeprowadzeniu aukcji" - powiedziała prezes UKE Magdalena Gaj, cytowana w komunikacie.

Wcześniej UKE wydłużył termin składania ofert wstępnych w aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresów 800 i 2600 MHz, przeznaczonych na usługi LTE do 14 lutego 2014 r. do godz. 15.00. Termin składania ofert wstępnych miał upłynąć 13 lutego br. Ograniczenie w dostępie do treści załączników zawierających wyjaśnienia do dokumentacji aukcji trwało jedynie od 22.11 dnia 6 lutego 2014 r. do godziny 2.33 dnia 7 lutego 2014 r. Sytuacja ta nie powinna zatem w żaden sposób wpłynąć negatywnie na możliwość należytego przygotowania ofert w akcji na rezerwacje częstotliwości, zaznaczył Urząd.

"Mając na uwadze reakcje potencjalnych uczestników postępowania na decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert wstępnych, ale przede wszystkim kierując się obowiązkiem zapewnienia uczestnikom stabilnego, przejrzystego i przewidywalnego otoczenia, w którym nie ma miejsca na najmniejsze nawet wątpliwości prawne, prezes UKE zdecydował o odwołaniu aukcji" - czytamy dalej w komunikacie.

"Decyzja prezesa UKE oznacza, że proces aukcyjny rozpocznie się od nowa. UKE rozpoczął już prace nad nowym harmonogramem postępowania aukcyjnego. Zgodnie z przepisami, pierwszym krokiem w tym procesie będzie ogłoszenie dokumentacji aukcyjnej do konsultacji z zainteresowanymi podmiotami. Ogłoszenie takie zostanie opublikowane w ciągu kilku najbliższych dni" - podano także.

Na początku tygodnia Polkomtel złożył wniosek o odwołanie aukcji na częstotliwości 800/2600 MHz. Argumentował, że według niego proces rozdysponowania częstotliwości w przetargach oraz planowanych aukcjach odbywa się bez należytej transparentności, kontroli i nadzoru ze strony powołanego do tego prezesa UKE.

W ramach aukcji zasobów częstotliwości z pasm 800 i 2600 MHz, w 2014 roku w Polsce rozdysponowanych zostanie 50 MHz w paśmie 800 MHz i 140 MHz w paśmie 2600 MHz. Przedmiotem aukcji są szczególnie atrakcyjne zasoby z pasma 800 MHz (tzw. dywidendy cyfrowej), dzięki którym możliwe stanie się objęcie zasięgiem działania szybkiej sieci LTE terenów, na których dotychczas było to nieopłacalne.