Huawei, dostawca rozwiązań teleinformatycznych (ICT), ogłosił rozpoczęcie działań zmierzających do opracowania piątej generacji rozwiązań łączności bezprzewodowej (5G) dla użytkowników w Europie.

5G to nowa generacja ultraszybkich sieci bezprzewodowych, które będą fundamentem przyszłych technologii łączności. Huawei inwestuje ogromne środki w tworzenie innowacji i działania badawcze na tym polu. Mają one umożliwić dokonanie postępu technologicznego w Europie, dzięki otwartości i chęci współpracy ze strony partnerów z branży, konsorcjów, uczelni wyższych i wiodących organizacji zajmujących się wdrażaniem innowacji na całym świecie.

Rozwiązania 5G będą mieć fundamentalny wpływ na branżę ICT, a także jakość życia nas wszystkich. Huawei jest jednym z głównych pionierów dążących do wdrożenia nowej technologii. Inwestycje na polu technologii 5G rozpoczęliśmy w 2009 roku, a niedawno informowaliśmy o przeznaczeniu dodatkowych 600 mln dolarów na badania i innowacje w tej dziedzinie. Będą one prowadzone do 2018 roku – powiedział Dr Wen Tong, dyrektor działu Wireless Research oraz placówki Communications Technologies Laboratories w Huawei 2012 LAB.

5G dla wszystkich w 2020 roku

Reklama

Huawei planuje przeprowadzenie znacznych inwestycji badawczych w Europie, zarówno w ramach programu Horyzont 2020 jak i poza nim, zwłaszcza w ośrodku badawczym Huawei ERC (European Research Centre). Należące do europejskiego konsorcjum badawczego METIS, centrum Huawei ERC jest liderem w zakresie badań nad kluczowymi elementami technologii bezprzewodowego interfejsu dla sieci 5G. Ośrodek ERC jest również jednym z głównych podmiotów w programie partnerstwa publiczno-prywatnego (5GPPP) zainicjowanego przez Komisję Europejską.

Huawei przewiduje, że pierwsze sieci 5G trafią do komercyjnego użycia w 2020 roku, oferując tysiąckrotnie większą przepustowość niż obecne sieci mobilne i pozwalając osiągnąć maksymalną wartość transferu powyżej 10Gbps. Wszechobecny dostęp do sieci zrewolucjonizuje cały pion branży, umożliwiając powstanie nowych, innowacyjnych sektorów gospodarki. Mobilne sieci 5G pozwolą np. na wdrożenie platform wirtualnego środowiska chmury i zrealizowanie prognoz wzrostu łącznej liczby połączeń w ramach Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things).

Europa motorem napędowym technologii 5G

W dokumencie opublikowanym w styczniu 2014 roku, firma Huawei nakreśliła wizję rozwoju i wdrażania technologii 5G. Wśród głównych celów wymieniono ogromną przepustowość i masową łączność sieci, obsługę rosnącej liczby dostępnych usług oraz wysoką wydajność eksploatacji pasma. Autorzy dokumentu zwrócili też uwagę na fakt, że sukces technologii 5G zależy w dużej mierze od pomyślnego wdrożenia sieci LTE (4G). Dotychczasowe działania Huawei umożliwiły dokonanie znaczących postępów na tym polu, pozwalając na wdrożenie pierwszych europejskich komercyjnych sieci 4G, w tym m.in. w Polsce. Z sieci bezprzewodowych Huawei korzysta obecnie ponad 500 operatorów mobilnych i ponad 2 miliardy abonentów sieci 3G i LTE na całym świecie.