"Narodowy Plan Szerokopasmowy to niezwykle drogie przedsięwzięcie. Koszty realizacji programu to prawie 20 mld złotych, a połowa tej kwoty dotyczy budowy sieci tam, gdzie nie jest to opłacalne, ale przyniesie wiele profitów dla Polski" - stwierdził Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji podczas XIV Sympozjum Świata i Mediów.

"Obywatel musi mieć dostęp do internetu, w sieci powinien załatwić jak najwięcej spraw związanych z administracją oraz musi wiedzieć, że to się opłaci. Bez tych trzech elementów cyfryzacja w Polsce nie będzie działać skutecznie" - powiedział Trzaskowski podczas wystąpienia otwierającego XIV Sympozjum Świata i Mediów.

"Wychodzimy z kryzysu i szukamy niszy rozwojowej, która będzie kołem zamachowym gospodarki. Cyfryzacja może być takim kołem" - zauważył minister administracji i cyfryzacji.

Trzaskowski stwierdził, że budowa infrastruktury pozwoli na wejście nowych graczy na rynek co zwiększy konkurencję. Poinformował również, że rozwój sieci niesie profity dla sytuacji na rynku pracy. Rozbudowa sieci szerokopasmowych pozwoli na wzrost zatrudnienia nawet o 20 tysięcy miejsc pracy.

Reklama