Fundusz private equity Montagu sprzedał spółkę Emitel. Nabywcą jest Alinda Capital Partners, jedna z największych na świecie firm inwestujących w projekty infrastrukturalne. Szczegółów transakcji nie ujawniono.
Montagu kupił Emitel w 2011 r. od Telekomunikacji Polskiej za 1,7 mld zł. Spółka jest właścicielem i operatorem ogólnopolskiej infrastruktury nadawczej, pozwalającej sieciom telewizyjnym i radiowym przekazywać sygnał do niemal wszystkich gospodarstw domowych w kraju. To właśnie za pośrednictwem tej firmy do widzów docierają programy naziemnej telewizji cyfrowej. Infrastruktura Emitelu pozwala także na przesyłanie sygnału telefonii komórkowej.
W listopadzie Urząd Komunikacji Elektronicznej podał, że Emitel wnioskuje o przyznanie częstotliwości umożliwiających nadawanie siedmiu ogólnopolskich programów telewizyjnych. Ponieważ zainteresowanie pasmem wyraziło więcej podmiotów, ostatecznie częstotliwości zostaną przyznane w drodze konkursu.
Przy wsparciu Montagu Emitel kupił w ostatnim roku dwie firmy RS TV oraz operatora należącego do funduszu Magna Polonia, powstałego z podziału Info-TV-FM. W ten sposób zwiększył swoją sieć masztów i wież telekomunikacyjnych. Udziałowcami mniejszościowymi, którzy wspólnie z Montagu zainwestowali w Emitel, były międzynarodowe instytucje inwestujące w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Innova Capital, Value4Capital oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Alinda Capital Parners jest jedną z największych na świecie firm inwestujących w przedsięwzięcia związane z infrastrukturą. Wartość zaangażowanych w obecne projekty środków to ponad 7,8 mld dol. Spółki Alinda działają w 33 stanach w USA, a także w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Austrii, Belgii i Luksemburgu. Świadczą usługi dla 100 mln klientów rocznie oraz zatrudniają ponad 15 tys. osób.