Spółka zależna Hawe - Hawe Telekom - zawarła aneks do umowy udostępnienia sieci światłowodowej firmie TK Telekom, obejmujący dzierżawę infrastruktury światłowodowej w kilku relacjach na okres 60 miesięcy z możliwością przedłużenia o okres kolejnych 60 miesięcy. Przychody Hawe Telekom z tego tytułu wyniosą łącznie około 8 mln zł, podała spółka.
Reklama

„Zawarcie przedmiotowego aneksu świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu operatorów telekomunikacyjnych na wykorzystanie infrastruktury światłowodowej posiadanej przez Hawe Telekom, a tym samym potwierdza rosnącą pozycję spółki na rynku telekomunikacyjnym" – stwierdzono w komunikacie.

Grupa Kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na GPW od 2007 roku. W 2012 spółka odnotowała 108 mln zł skonsolidowanych przychodów.