Orange Polska (TPSA) odnotowała 239 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 307 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 390 mln zł wobec 523 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 1.165 mln zł wobec 1.323 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3.196 mln zł w III kw. 2013 r. wobec 3.472 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 396 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 804 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9,77 mld zł w porównaniu z 10,66 mld zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 1.180 mln zł wobec 1.508 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Orange Polska dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), telefonii komórkowej - w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.