Polkomtel, operator sieci Plus, opublikował wyniki za II kw. 2013 r. Spółka poinformowała, że ma już 3 mln użytkowników mobilnego internetu, a z jej usług korzysta ponad 13,9 mln klientów. W zasięgu szybkiej sieci LTE operatora jest 54,3 proc. Polaków, a 94,3 proc. mieszkańców kraju może korzystać z szerokopasmowego internetu w technologii HSPA lub HSPA+.

W II kw. 2013 r. operator uzyskał przychody w wysokości 3,38 mld zł wobec 3,57 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBIDTA sieci Plus, czyli zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji, wyniosła 755 mln zł, a marża EBIDTA 44,3 proc. W pierwszym półroczu 2012 r. wynosiła ona 40,7 proc. Polkomtel jest najbardziej rentownym polskim telekomem – Orange w II kw. 2013 r. wykazał marżę EBIDTA na poziomie 30,4 proc., a T-Mobile na poziomie 36 proc. Plus zwraca uwagę na obniżanie poziomu długu.
– Cały czas intensywnie pracujemy też nad zmniejszeniem naszego zadłużenia, a efekty tego są widoczne w sukcesywnie obniżającej się relacji długu do EBITDA. Cieszymy się wysokim zaufaniem instytucji finansowych, które zdecydowały się korzystnie dla nas zrefinansować całe istniejące zadłużenie uprzywilejowane, oraz agencji ratingowych, z których jedna podwyższyła nasz rating korporacyjny i ratingi wyemitowanych przez grupę obligacji – mówi Joanna Nieckarz, członek zarządu, dyrektor ds. finansowych Polkomtelu. Dodaje, że zarówno osiągane przychody, jak i wskaźniki rentowności są nieco lepsze od tegorocznych założeń spółki i wszystko wskazuje na to, że Plus w całym 2013 r. osiągnie bardzo dobre wyniki.
– Po wynikach Polkomtelu widać, że status quo na polskim rynku komórkowym wciąż się utrzymuje. Baza klientów Plusa pozostaje najmniejsza spośród trzech dużych graczy, lecz jego zysk EBITDA jest zdecydowanie najwyższy dzięki najwyższym na rynku przychodom z klienta i relatywnie najniższym kosztom – mówi Paweł Puchalski, analityk z DM BZ WBK.