Uczestnicy:

dr Robert Siwik, radca prawny i adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN;