Małe i średnie firmy świadczące usługi telekomunikacyjne zostaną uwolnione od niektórych obciążeń związanych z koniecznością udostępniania danych o abonentach i billingów na żądanie służb, prokuratur i sądów. Takie rozwiązanie zakłada projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, który właśnie włączono do wykazu prac legislacyjnych rządu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami operatorzy są zobowiązani na własny koszt przechowywać tego rodzaju informacje przez 12 miesięcy oraz chronić je przed przypadkowym bądź celowym zniszczeniem. Aby policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Krajowa Administracja Skarbowa mogły pozyskiwać i utrwalać dane telekomunikacyjne, przedsiębiorcy muszą zapewnić im odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne.
Konkretne wymagania dotyczące infrastruktury zawarto w rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 200).
Nowelizacja ma ograniczyć związane z tym obciążenia administracyjne dla małych i średnich firm.
W sposób bardziej przejrzysty ureguluje też kwestie związane z zapewnianiem dostępu i przekazywaniem informacji o abonentach, wykazów połączeń oraz danych geolokalizacyjnych. Projekt wpisuje się w założenia zawarte w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
Z raportu prokuratora generalnego przedstawianego co roku senatorom wynika, że funkcjonariusze mundurowi w 2017 r. przetworzyli w sumie 1,23 mln danych telekomunikacyjnych (w 2016 r. – 1,15 mln). Ponad 70 proc. z nich pozyskała policja. Na drugim miejscu pod względem zasięgania informacji o abonentach i wykazach połączeń uplasowała się Straż Graniczna.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac Rady Ministrów