Zgoda abonenta telefonicznego na opublikowanie jego danych w książce telefonicznej obejmuje automatycznie wszystkie państwa Unii Europejskiej – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.
Unijna dyrektywa 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej przewiduje tworzenie spisów abonentów telefonicznych i jednocześnie udostępnianie zawartych w nich danych wszystkim firmom świadczącym usługę biura numerów. Na jej podstawie belgijska spółka zwróciła się do trzech holenderskich operatorów o udostępnienie jej spisów abonentów. Ci odmówili, uznając, że unijne regulacje nie zobowiązują ich do przekazywania tych danych firmom z innych państw.
Spór trafił do sądu, a ten ostatecznie postanowił zadać pytania prejudycjalne TSUE.
Środowy wyrok TSUE przesądza, że obowiązek przekazywania danych ma charakter transgraniczny. Operator z jednego kraju nie może więc odmówić wyłącznie dlatego, że wniosek składa przedsiębiorca z innego państwa UE. Dyrektywa dotyczy bowiem wszystkich wniosków, bez względu na siedzibę składającej je firmy. Co więcej jest to uzasadnione celem, jakim jest świadczenie usług dobrej jakości użytkownikom końcowym. Inna interpretacja naruszałaby także zasadę, zgodnie z którą udostępnianie danych abonentów musi odbywać się na niedyskryminacyjnych warunkach.
Dla abonentów jeszcze istotniejsze było drugie pytanie zadane trybunałowi – czy muszą oni wyrazić odrębną zgodę na przekazanie ich danych do spisu prowadzonego w innym państwie unijnym. Trybunał uznał, że nie jest to wymagane. Regulacje dotyczące danych osobowych w UE są bowiem zharmonizowane i zapewniają ich wystarczającą ochronę we wszystkich państwach.
Operator telefoniczny, informując abonenta o tym, że jego dane (imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu) zostaną umieszczone w spisie numerów, i prosząc o wyrażenie na to zgody, nie ma prawa dodawać odrębnej rubryki ze zgodą na wykorzystanie tych danych przez biuro numerów w innym państwie członkowskim. Jedna zgoda klienta obejmuje spisy numerów prowadzone na terenie całej UE.
ORZECZNICTWO
Wyrok TSUE z 15 marca 2017 r. w sprawie C-536/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia