- Spór pomiędzy władzą centralną a samorządem jest wpisany w system polityczno-ustrojowy, który w Polsce mamy - powiedział podczas Kongresu Perły Samorządu Krzysztof Koman, prezes zarządu Centropolis.