Władze Gorzowa Wlkp. zdecydowały się na obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych. Prezydent miasta Jacek Wójcicki przedłoży projekty uchwał w tej sprawie na sesji Rady Miasta 29 listopada br. - poinformowała rzecznik Urzędu Miasta Ewa Sadowska-Cieślak.

Chodzi o trzy projekty uchwał dotyczących stawek za podatek od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej.

Jeśli radni przyjmą na tej sesji nowe regulacje, niże stawki zaczną obowiązywać z początkiem 2017 roku - poinformowała PAP Sadowska-Cieślak.

„Podjęte działania są przede wszystkim podyktowane wnioskami mieszkańców, radnych, przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych środowisk. To odpowiedź na oczekiwania gorzowian i najlepszy dowód na to, że miasto to ludzie. Więcej pieniędzy w kieszeniach gorzowian przełoży się na uruchomienie aktywności mieszkańców oraz zwiększenie ich dochodów. To z kolei poprawi jakość życia i pobudzi dalszy rozwój” - powiedziała skarbnik miasta Agnieszka Kaczmarek.

We wszystkich trzech zaproponowanych projektach uchwał stawki podatkowe ulegną obniżeniu, żadna nie wzrośnie. W związku z powyższym wpływy do budżetu w 2017 r. zmniejszą się o 2,4 mln zł - tyle pieniędzy zostanie w portfelach mieszkańców i podatników.

Zgodnie z wyliczeniami w odniesieniu do podatku od nieruchomości wpływy do budżetu pomniejszą się o około 1,5 mln zł. Największe obniżenie stawki będzie dotyczyło budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stawka w roku 2017 obniży się w stosunku do br. o 82 grosze za metr kwadratowy.

„Polityka fiskalna miasta w tym obszarze ulegnie złagodzeniu. Liczymy, że przełoży się to na stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, obniżenie kosztów prowadzonej działalności i rozwój podmiotów. Temu służą także podjęte w końcu czerwca br. uchwały o pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w postaci zwolnień z podatków" - powiedziała Kaczmarek.

W przypadku podatku od środków transportowych, po obniżeniu stawek wpływy do budżetu zmniejszą się o około 470 tys. zł – prognozują urzędnicy. Będzie to kolejny rok, począwszy od roku 2012, obniżania stawek podatkowych w tym obszarze.

Działania te mają doprowadzić do dalszego zwiększenia liczby pojazdów rejestrowanych w Gorzowie Wlkp. i stanowiących przedmiot opodatkowania, z którego wpływ zasili kasę miasta.

W 2017 roku stawki podatku od środków transportowych będą kształtować się na poziomie stawek minimalnych lub zbliżonych do minimalnych.

"Liczymy, że w perspektywie czasu miasto zyska jako organ podatkowy stwarzający przyjazne warunki dla przedsiębiorców z branży transportowej” - wyjaśnił przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Sebastian Pieńkowski. Dodał, że potwierdzają to dane dotyczące rosnącej liczby aut rejestrowanych w Gorzowie Wlkp. przez firmy leasingowe. W 2012 r. było ich 2435, a w tym roku 4035 pojazdów.

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej, w części dotyczącej stawek, ulegnie znacznemu uproszczeniu, a stawki obniżeniu w poszczególnych obszarach od 25 do nawet 74 proc. Te zmiany uszczuplą wpływy do budżetu miasta o ok. 350 tys. zł.

Jak tłumaczą służby prezydenta, obniżenie opłat targowych i uproszczenie procedur związanych z drobnym handlem ma skutkować większą aktywnością w tym obszarze, co finalnie, w perspektywie kilku lat, ma przełożyć się na zwiększenie dochodów miasta z tego źródła.