Poradnia dla samorządów wspierających prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru

autor: Marcin Nagórek16.11.2016, 09:40; Aktualizacja: 16.11.2016, 10:43
podpis, dokument, akt, prawo

Czy można wprowadzić w uchwale zapis, że dotacja będzie udzielona tylko temu, kto jest właścicielem zabytku?źródło: ShutterStock

● Czy w treści uchwały dotacyjnej mogą być postanowienia dotyczące elementów umowy

● Czy gmina może wspierać prace archeologiczne

● Czy można przekazać środki finansowe właścicielowi zabytku

● Czy przy podejmowaniu uchwały należy zasięgnąć opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

● Czy kwestie związane z kontrolą i rozliczaniem dotacji mogą się znaleźć w uchwale

● Czy w uchwale dotacyjnej można zawrzeć zapis, jakie elementy znajdą się w umowie dotacyjnej np. z mieszkańcem gminy?

● Czy w uchwale dotacyjnej można zawrzeć zapis, jakie elementy znajdą się w umowie dotacyjnej np. z mieszkańcem gminy?

Nie. Przede wszystkim wskazać należy, że art. 250 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) stanowi, że to zarząd jednostki samorządu terytorialnego, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce samorządu terytorialnego, w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczenia dotacji, zawiera umowę. Zgodnie z tym przepisem w jej treści należy uwzględnić wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację przyznawane są środki dotacji, termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego, termin i sposób rozliczenia dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin nie może być dłuższy niż terminy zwrotu określone w niniejszym dziale. Ustawodawca nie przypisał więc radzie gminy kompetencji do kreowania elementów umowy. To organ wykonawczy w oparciu o art. 250 ustawy o finansach publicznych podpisuje umowę z beneficjentem, mając na uwadze treść tegoż przepisu. W związku z tym w treści tej uchwały nie może być postanowień dotyczących elementów umowy. Takie też stanowisko prezentuje zdecydowana większość regionalnych izb obrachunkowych, przykładem jest choćby uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 29 czerwca 2016 r., znak 13/722/2016.

● Czy uchwała dotacyjna może obejmować nakłady na przeprowadzenie badań archeologicznych?

Nie. Wykracza to poza upoważnienie ustawowe z art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto jest to sprzeczne z art. 40 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), ponieważ stanowienie prawa miejscowego (czyli np. uchwały dotacyjnej) następuje nie tylko na podstawie, lecz także w granicach upoważnień ustawowych. Ustawa z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 97, poz. 804) wyłączyła z zakresu nakładów koniecznych, na które może być udzielana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacja, nakłady na badania archeologiczne. Ustawodawca wprowadził przy tym zasadę, że ewentualne dotacje na prace archeologiczne mogą być udzielane wyłącznie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ujęty w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami katalog nakładów koniecznych, na jakie może być przeznaczona dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ma zamknięty charakter i nie może być rozszerzony o inne nakłady konieczne (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 25 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/KR 1673/10).

● Czy można wprowadzić w uchwale zapis, że dotacja będzie udzielona tylko temu, kto jest właścicielem zabytku?


Pozostało 57% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane